Utställning av folkdräkter och bildmaterial

05 Augusti 2023 kl. 00.00–31 Augusti 2023, 00.00

FOLKDRÄKT
hundra år av organiserat dräktarbete
sata vuotta järjestelmällistä kansallispukutyötä
1922 ~ 2022

I samarbete med med Dräktbyrån/Föreningen Brage i Helsingfors