SKÖNA BASTUKVÄLLAR VID HAVET

Kilens Hembygdsgård har en naturlig anknytning till bastukulturen. Kilens grundare medicineprofessor Harald Teir, var en av de första bastuforskare i Finland och Finlands Bastusällskapets ordförande 1971-1984.  På Kilen finns det möjlighet att njuta av den hälsobringande bastun i dess ursprungligaste form : i vedeldad- och rökbastu.

Gillesstugan intill bastuna, lämpar sig för mindre möten och seminarier (20 pers).

 

Välkommen och njuta av sköna bastustunder på Kilens nya bastuanläggning:

 

Priser: /kväll

Den nya  gruppbastun, vedeldad     165 € (inkl.moms)

Rökbastun                                  300 €

Gillesstugan                               120 €

Övernattning i Gillestugan           60  €

 

Hyr du hela paketet rökbastun, vedbastun och gillestugan blir det sammanlagda kvällspriset 400 e.

 

        

Ta kontakt och planera en bastukväll!

 040-684 5080

 

"Jag tror, att bastun kan förändra kulturer och göra världen bättre." 
Mikkel Aaland, belönad dokumentarist från USA, skrivit om bastukulturen i världen"The Sweat" (1978)

 
Rökbastun:

 

Nya Bastun:

 

Gillesstugan: