CARINA APPELS MINNESFONDS PRIS UTDELAS IGEN I JUNI 2020

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Det första Carina Appel-priset till fotografen Meeri Koutaniemi 2013

Priset överräcks till Meeri Koutaniemi vid en ceremoni på Kilens Hembygdsgård i Sideby, Kristinestad, på Carinas födelsedag den 26 juni med början klockan 15.

”Tydligt visuellt berättande, respekt för motiven och utrymme även för åskådarens fantasi” löd motiveringen när en enhällig jury valde fotografen Meeri Koutaniemi till mottagare av det första Carina Appel-priset."

Läs meraCarina Appels Minnesfond stöder fotografer och filmare som genom objektiv dokumenterar och förmedlar information och därmed sprider kunskap om och förståelse för människorna i världen.
Minnesfonden har instiftats för att hedra den internationellt kända krigsfotografen och -filmaren Carina Appels (f. 1967) minne och föra hennes arbetsglädje och passion för livet vidare. Minnesfonden delar vart annat år ut Carina Appel -priset till en natur- och/eller nyhetsfotograf eller -filmare i Finland eller utomlands. Det sker vid en ceremoni på Kilens Hembygdsgård, Kristinestad, i anslutning till hennes födelsedag den 26 juni.
Carina Appel trodde på ett liv i fred och sämja och på att värna om de svaga. Hon framhöll vikten av att se det goda i var och en, att se likheterna, inte skillnaderna och att inte ge efter för fördomar. Hon hade även ett stort intresse för naturen och vistades gärna i skog och mark. Hennes arbete speglade allt detta.
Hemkommen från kriszonerna föll Carina Appel offer för ett våldsdåd då hon röjde i sin skog i Sideby, 5 april 2012.

Carina Appels Minnesfond ägs och förvaltas av Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. som en gemensam fond inom Svenska kulturfonden.
Fondens verksamhet baseras på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Minnesfonden mottar tacksamt alla gåvor, stora som små.
Din gåva bidrar till att fonden kan arbeta vidare i Carina Appels positiva anda och stöda de hårt arbetande fotografer och filmare som finns där ute och som möjliggör att vi andra i trygghet kan ta del av vad som sker ute i världen.


Ladda ner broschyr.
Sida 1
Sida2