Kilvikens bastuprojekt


Byggandet av Kilens nya bastuanläggning vid Kilviken inleddes 1.8.2012. Berglunds byggtjänst uppförde byggnaden på totalentreprenad och projektet blev klart 12.6 2013.

Bastuanläggningen är planerad av Talotuuma.

Projektet var ett EU-projekt och finansierades via Fasta Finlands landsbygdsprogram. Finansiärerna utgordes således av EU, staten och staden Kristinestad. Svenska kulturfonden beviljade Kilen ett särskilt bidrag för projektet.


 
 

Slutsyn 12.6.2013


  


17.5.2013


17.5.2013

17.5.2013