MUSÈERNA

 

För grupper erbjuds guidade rundturer i muséerna. Boka på förhand, 040 684 5080

 

Fransgården
Kilens bondgård, Fransgården, är byggd kring år 1800. Byggnaden som funnits i Skaftung by är uppförd som en parstuga med farstu, farstukammare, stokammare och framstuga. I husets ändkamrar kan man bekanta sig med den rika textiltraditionen i Sydösterbotten.


 

 

Henriksdalshuset
På gårdstunet finns en museistuga som i sin helhet flyttats från byn Henriksdal. Samtliga föremål är insamlade i Henriksdal på initiativ av Henriksdals marthaförening. I museet finns bl.a. det lånebibliotek som fungerade i byn fr.o.m. slutet av 1800-talet.

 

1700-tals huset
1700-tals huset representerar den äldsta byggnadsstilen på området. Byggnaden har ursprungligen varit ett rökpörte. I huset finns idag utställningar av gamla verktyg och redskap.

 

Jannestugan
Fiskarkulturen representeras av Jannegården i den gamla sköthagen. Stugan har flyttats till museiområdet från den ursprungliga platsen strax norr om Kilen. Jannestugan har tidigare varit många fiskarfamiljers anspråkslösa hem. I Jannestugan finns bragder och redskap som förr användes av fiskarna.

 

Anna-Lena skolan
Anna-Lena Ådjers var en ivrig pedagog i sekelskiftet kring 1900-talet. I sitt hem höll hon privat skola för intresserade ungdomar. Anna-Lena skolan har i sitt ursprungliga skick flyttats till Kilen.

 

Ellidastugan
Författarstugan, också kallad Ellidastugan har flyttats till Kilen från Skaftung. Stugan har tidigare disponerats av Finlands svenska författarförening

 

Centralin och Kasaböle svenska skola
På Kilen finns ett telefonmuseum som visar telefonens och telefonväsendets utveckling genom tiderna. Huset har varit bycentral i Lappfjärd. I samma hus presenteras gamla Kasaböle svenska skolas inventarier, som byggts till ett klassrum enligt gammal modell. Kasaböle svenska skola grundades år 1898. När skolans verksamhet upphörde år 1967 donerades skolbyggnaden samt alla inventarier till Svenska folkskolans vänner, som i sin tur donerade inventarierna till Kilens hembygdsgård.

 

Kustkapallet
Kapellet symboliserar de skärgårdskapell som fanns längs kusten under 1600- och 1700-talen. Byggnaden är ursprungligen ett spannmålsmagasin från Lappfjärd.

 

Salteriet
I Kilens hamn finns ett fisksalteri från början av 1900-talet. I Salteriet ordnas kurser, evenemang, bröllop och fester

 

Skeppsbyggnadsutställningen
Vid hamnen finns ett litet skeppsbyggnadutsällning. Sidebyborna har byggt många av de stora segelfatyg som under 1800-talet seglade på världens hav.

 

Smedjan, Rian och Rökbastun
Till en riktig bondgård hörde alltid rian, smedjan och rökbastun. Dessa byggnader placerades vanligen utanför gårdstunet. Så är placeringen även på Kilen.

 

Väderkvarnen
Väderkvarnen som är från år 1759 har flyttats till Kilen från Tjöck.

 

Loftet
Loftet har två bodar nere och två loft med svalgång uppe. Bodarna nere har tjänat som förvaringsrum för matvaror och husgeråd, medan loften varit klädbodar och sommartid boningsrum (dräng och pigloft).

 

Bodarna
Spannmålsbodar fanns i forna tider i varje gårdsgrupp. I bodarna förvarades förutom spannmål även bröd.