GRUNDRENOVERING AV KILENS SALTERI 2016-2017

Kilens Salteri utgör den lokal där olika inomhusevenemang arrangeras. Salteriets skick förutsätter en grundlig renovering för att fylla dagens kriterier. Byggnaden saknar rinnande vatten och toaletter. Köket som utgör ett så kallat serveringskök fyller inte dagens krav.

Projektets mål är ett grundrenoverad byggnad med toaletter och ett kök som fyller dagens krav. Salterirenoveringen utgör en del i en större uppdateringsplan av hela Kilen-området uppgjord av Planeringsbyrå Talotuuma.

Projektet är ett EU-projekt och finansierades via Fasta Finlands landsbygdsprogram.