STYRELSEN

Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby infördes i stiftelseregistret 1968.

Stiftelsen leds av en styrelse som väljs av delegationsmötet
i maj varje år.

 

STYRELSEMEDLEMMAR 2017
Ordinarie :
Bror Eriksson ordf.
Ulf Grindgärds, viceordf.
Antonia Ingves
Kaarina Aittamäki
Dennis Rundt

Ersättare:
Åsa Teir, Stina Granskog –Välisalo, Lennart Lassfolk,Harriet Lindelöf-Sahl, Anna-Kajsa Blomqvist, Annika Martikainen

DELEGATIONENS PRESIDIUM

Peter Stenlund 

Henrik Teir, viceordförande

Åsa Teir, sekreterare

DELEGATIONENS MEDLEMMAR

1. Grundarna, Peter Stenlund, delegationsordförande
2. Grundarna, Lisa Heinonen
3. Grundarna, Karl-Johan Hellman
4. Grundarna, Pia Kaskela
5. Grundarna, Lisbeth Saxberg-Blomqvist
6. Grundarna, Henrik Teir
7. Grundarna, Gustav Lawast
8. Grundarna, Bror Eriksson
9. Grundarna, Folke Norrback
10. Grundarna, Alf Kangasniemi
11. Grundarna, Ulf Grindgärds
12. Grundarna, Bjarne Stenlund
13. Grundarna, Åsa Teir
14. Grundarna, Linda Rosengård
15. Grundarna, Sinikka Norrback
16. Staden Kristinestad, John Hammarberg
17. Staden Kristinestad, Sture Riissanen
18. Staden Kristinestad, Kirsi Rantatalo
19. Staden Kristinestad, Katarina Dahlgren
20. Staden Kristinestad, Jarl Nordman
21. Staden Kristinestad, Anne-Maj Bergkulla-Ingves
22. Sideby kapellförsamling, Markus Saarinen
23. Sideby Ungdomsförening r.f., Tobias Lindlöf
24. Sideby Skifteslag, Jan Hanses
25. Styrelsen för Österbottens Museum, Kaj Höglund
26. Vasa Nation för Helsingfors Universitet, Marie Lillhannus
27. Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi, Johanna Rämänen
28. Kristinestadsnejdens Hembygdsförening i Helsingfors r.f., 
29. Hembygdsföreningen sydbottningar i Vasa r.f. Stig Bergkulla
30. Finlands Bastusällskap rf: Timo Martikainen