Carina Appels Minnesfond

Carina Appels Minnesfond stöder fotografer och filmare som genom objektiv dokumenterar och förmedlar information och därmed sprider kunskap om och förståelse för människorna i världen.

Minnesfonden har instiftats för att hedra den internationellt kända krigsfotografen och -filmaren Carina Appels (f. 1967) minne och föra hennes arbetsglädje och passion för livet vidare. Minnesfonden delar vart annat år ut Carina Appel -priset till en natur- och/eller nyhetsfotograf eller -filmare i Finland eller utomlands. Det sker vid en ceremoni på Kilens Hembygdsgård, Kristinestad, i anslutning till hennes födelsedag den 26 juni.

Carina Appel trodde på ett liv i fred och sämja och på att värna om de svaga. Hon framhöll vikten av att se det goda i var och en, att se likheterna, inte skillnaderna och att inte ge efter för fördomar. Hon hade även ett stort intresse för naturen och vistades gärna i skog och mark. Hennes arbete speglade allt detta.

Hemkommen från kriszonerna föll Carina Appel offer för ett våldsdåd då hon röjde i sin skog i Sideby, 5 april 2012.

Carina Appels Minnesfond ägs och förvaltas av Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. som en gemensam fond inom Svenska kulturfonden.

Priset delas ut vartannat år. Tidigare pristagare är Meeri Koutaniemi (2013), Larisa Pelle (2015), Esa Ylijääskö (2017), Hannamari Shakya (2019), Niklas Meltio (2021).