Stiftelsen

Kilen förvaltas och drivs av en stiftelse, Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby sr,  som grundades 1968 av 15 privatpersoner (grundarna). Gällande stadgar förnyades senast 2023 och är uppgjorda i enlighet Stiftelselagen 487/2015 24.4.2015.

Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse som väljs av delegationen.

Styrelsemedlemmar 2021-2024
Ulf Grindgärds,ordförande, ersättare Bror Eriksson
Mathias Norrback, viceordförande, ersättare Tim Lindlöf
Harriet Lindelöf Sahl, sekreterare, ersättare Stina Granskog-Välisalo
Kaarina Aittamäki, ersättare Annika Martikainen
Antonia Ingves, ersättare Alexia Sahl
Åsa Teir, ersättare Linda Rosengård

Fr.v. Åsa Teir, Harriet Lindelöf-Sahl, Kaarina Aittamäki, Ulf Grindgärds (styrelseordf.), Mathias Norrback (viceordf.), Bror Eriksson, Tim Lindlöf, Peter Stenlund (delegationen ordförande), Antonia Ingves och Alexia Sahl. På bilden saknas styrelsemedlemmarna Annika Martikainen och Stina Granskog-Välisalo samt Henrik H Teir (delegationens viceordf.)

Kilens delegation

Stiftelsen grundades 1968 av 15 privatpersoner. Samtliga grundare finns idag representerade i Kilens delegation som förutom grundarna består av 13 organisationer, bl.a. Staden Kristinestad.

Delegationens uppgift är att övervaka och ta del av stiftelsens förvaltning som styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar för. Delegationan väljer styrelse.

Delegationens presidium 2024
Peter Stenlund, ordförande
Henrik Teir, viceordförande
Lisbeth Saxberg-Blomqvist, sekreterare

Delegationens medlemmar

 1. Grundarna, Peter Stenlund, ordförande
 2. Grundarna, Lisa Heinonen
 3. Grundarna, Karl-Johan Hellman, VAKANT
 4. Grundarna, Nina Gran
 5. Grundarna, Lisbeth Saxberg-Blomqvist
 6. Grundarna, Henrik Teir, viceordförande
 7. Grundarna, Gustav Lawast
 8. Grundarna, Bror Eriksson
 9. Grundarna Harriet Lindelöf-Sahl
 10. Grundarna, Alf Kangasniemi
 11. Grundarna, Ulf Grindgärds
 12. Grundarna, Bjarne Stenlund
 13. Grundarna, Åsa Teir
 14. Grundarna, Linda Rosengård
 15. Grundarna, Sinikka Norrback
 16. Staden Kristinestad, John Hammarberg
 17. Staden Kristinestad, Tarja Nummela
 18. Sideby kapellförsamling, 
 19. Sideby byaförening rf. 
 20. Sideby Skifteslag, 
 21. Vasa Nation för Helsingfors Universitet, 
 22. Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi
 23. Österbottens museum, 
 24. Kristinestads företagare rf, 
 25. Åttonde Ungdomsringen rf, 
 26. Finlands Bastusällskap rf, 
 27. Skaftung Ungdomsförening rf,
 28. Henriksdals byförening rf, 
 29. Ömossa Ungdomsförening rf,
 30. Härkmeri Ungdomsförening rf